За преглед или манипулация при дежурен лекар в Медицински Център "МОЕТО ЗДРАВЕ" подлежат пациенти с неотложна спешност, които се нуждаят от медицинска помощ при промяна в здравословното им състояние, вследствие на нов медицински проблем.

Дежурния лекар в медицинския център преглежда пациенти на лични лекари, сключили договор за обслужване с лечебното заведение:
Работни дни: от 20:00 до 08:00 часа;
Почивни дни: денонощно;

Преглед в Дежурен кабинет се извършва след представяне от пациента на лична карта за проверка на самоличността, здравния статус и личен лекар!

За деца под 14 годишна възраст(без налична л.к.) за удостоверяване на самоличността се изисква Акт за раждане на детето и Л.К. на придружаващия го родител.

Дежурен лекар в Медицински Център "МОЕТО ЗДРАВЕ" преглежда пациенти срещу заплащане, които не са при лични лекари, сключили договор за обслужване с лечебното заведение.

Пациентите могат да бъдат обслужени на адрес:
гр. София, ул. Балканджи Йово 24 - партер.

Ценоразпис на медицински услуги в Дежурен кабинет, за пациети срещу заплащане или които не са по НЗОК, ще откриете в таблицата която следва:

Вид услуга
Цена, лв.
Преглед от дежурен лекар
60.00лв.
Мускулна/подкожна манипулация
7.00лв.
Венозна манипулация
30.00лв.
ЕКГ без разчитане
15.00лв.
Вторична обработка и превръзка на малка рана
20.00лв.
Вторична обработка и превръзка на голяма рана
30.00лв.
Сваляне на конци и превръзка на рана
30.00лв.
Вадене на кърлеж
30.00лв.
Сваляне на катетър
30.00лв.
Поставяне на катетър
30.00лв.
*Посещение в дома на пациента
30.00лв.
*При желание от пациента или негова необходимост дадената услуга да се извърши в дома му.