В Медицински Център "МОЕТО ЗДРАВЕ" можете да си запишете час за преглед при следните специалисти на адрес:
гр. София, ул. Балканджи Йово 24 - партер.
   Телефон:+359 898 54 00 14

Д-р Генева, специалист Гастроентерология

Д-р Димитринка Бостанджиева-Желева, специалист Акушерство и гинекология

Денислав Спасов, специалист Кинезитерапия

Д-р Мария Колева, специалист Ендокринология

Д-р Петър Петров, специалист УНГ